OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 어센틱 트레일 백팩 31L 블랙
판매가 129,000원
자체상품코드 CO2400BP09BK
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
커버낫의 아치 로고를 자수로 표현하여 포인트를 주었으며, 넉넉한 용량의 메인 포켓과 오거나이저를 적용한 앞 포켓이 있어 다양한 물건을 실용적으로 수납할 수 있는 어센틱 트레일 백팩
- YKK 지퍼 사용을 통한 부드러운 사용감 제공
- 높은 내마모성과 인장 강도가 뛰어난 CORDURA 소재를 사용하여 변색에 강하며 장기간 사용에도 튼튼한 내구성이 특징
- 전면 3M 스트링이 적용되어 밤길에 안정성 제공
- 메인 포켓에 쿠셔닝 처리된 노트북 수납공간 보유 (15인치까지 가능)
- 사이드 메쉬 포켓에 텀블러나 우산 등 수납 가능 - 등판과 어깨 끈에 에어 메쉬를 적용하여 편안한 착용감 제공
- 체스트 벨트가 있어 가방을 몸에 고정 가능
- 메인 포켓 하단에 처짐 방지 패드가 있어 물건을 많이 수납해도 처짐 방지
- 사이드에 웨빙 디테일이 있어 안정적인 형태 고정

º원단
겉감 - POLYESTER 100% (CORDURA)
안감 - POLYESTER 100%

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 34, 세로 : 47, 폭 : 15

RELATED PRODUCTS

º디자인
커버낫의 아치 로고를 자수로 표현하여 포인트를 주었으며, 넉넉한 용량의 메인 포켓과 오거나이저를 적용한 앞 포켓이 있어 다양한 물건을 실용적으로 수납할 수 있는 어센틱 트레일 백팩
- YKK 지퍼 사용을 통한 부드러운 사용감 제공
- 높은 내마모성과 인장 강도가 뛰어난 CORDURA 소재를 사용하여 변색에 강하며 장기간 사용에도 튼튼한 내구성이 특징
- 전면 3M 스트링이 적용되어 밤길에 안정성 제공
- 메인 포켓에 쿠셔닝 처리된 노트북 수납공간 보유 (15인치까지 가능)
- 사이드 메쉬 포켓에 텀블러나 우산 등 수납 가능 - 등판과 어깨 끈에 에어 메쉬를 적용하여 편안한 착용감 제공
- 체스트 벨트가 있어 가방을 몸에 고정 가능
- 메인 포켓 하단에 처짐 방지 패드가 있어 물건을 많이 수납해도 처짐 방지
- 사이드에 웨빙 디테일이 있어 안정적인 형태 고정

º원단
겉감 - POLYESTER 100% (CORDURA)
안감 - POLYESTER 100%

ºSIZE(CM)
FREE - 가로 : 34, 세로 : 47, 폭 : 15
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
어센틱 트레일 백팩 31L 블랙 수량증가 수량감소 129000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다