OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 우먼 RDS 씨빅 숏 푸퍼 버터
판매가 199,000원
할인판매가 139,300원 (30% OFF)
자체상품코드 CO2304DP63BT
원산지 인도네시아
상품간략설명 º디자인
커버낫 시그니처 숏 푸퍼를 산뜻한 컬러감과 트렌디한 실루엣으로 포인트를 주어, 높은 편의성과 높은 보온성, 높은 활용도를 자랑하는 프리미엄 우먼 RDS 씨빅 다운 숏 푸퍼(숏패딩)
- 편안하고 자연스러운 실루엣의 세미 크롭 레귤러 핏
- 내구성이 우수한 YKK VISLON® 지퍼와 지퍼 풀러를 적용하여 완성도 향상
- 어센틱 로고 코스킨 와펜을 적용한 디자인 포인트
- 견뢰도가 우수한 YKK COIL® 지퍼를 적용한 지퍼 포켓
- 소매의 엘라스틱 밴드와 비조 디테일을 활용하여 보온성 향상
- 밑단 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣 연출 가능
- 커버낫 시그니처 다운 라벨을 적용하여 완성도 높게 제작

º원단
NYLON 100% / 광택감과 터치감이 우수하며, 밀도가 높아 구김이 적은 소재입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 55, 가슴 : 56, 어깨 : 48.5, 소매 : 56.5
WM - 총장 : 57, 가슴 : 58.5, 어깨 : 50, 소매 : 57.5
상품 출시일 : 2023-10-16

RELATED PRODUCTS

º디자인
커버낫 시그니처 숏 푸퍼를 산뜻한 컬러감과 트렌디한 실루엣으로 포인트를 주어, 높은 편의성과 높은 보온성, 높은 활용도를 자랑하는 프리미엄 우먼 RDS 씨빅 다운 숏 푸퍼(숏패딩)
- 편안하고 자연스러운 실루엣의 세미 크롭 레귤러 핏
- 내구성이 우수한 YKK VISLON® 지퍼와 지퍼 풀러를 적용하여 완성도 향상
- 어센틱 로고 코스킨 와펜을 적용한 디자인 포인트
- 견뢰도가 우수한 YKK COIL® 지퍼를 적용한 지퍼 포켓
- 소매의 엘라스틱 밴드와 비조 디테일을 활용하여 보온성 향상
- 밑단 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣 연출 가능
- 커버낫 시그니처 다운 라벨을 적용하여 완성도 높게 제작

º원단
NYLON 100% / 광택감과 터치감이 우수하며, 밀도가 높아 구김이 적은 소재입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 55, 가슴 : 56, 어깨 : 48.5, 소매 : 56.5
WM - 총장 : 57, 가슴 : 58.5, 어깨 : 50, 소매 : 57.5
상품 출시일 : 2023-10-16
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
우먼 RDS 씨빅 숏 푸퍼 버터 수량증가 수량감소 199000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다