OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 우먼 숏 더플 코트 네이비
판매가 269,000원
할인판매가 188,300원 (30% OFF)
자체상품코드 CO2304CT60NA
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
은은한 헤링본 울 원단을 사용하였고, 여유있는 핏감과 적당히 숏한 기장감으로 디자인하여 웨어러블하게 스타일링이 가능한 우먼 숏 더플 코트
- 기존의 클래식한 더플 코트를 숏 기장으로 재해석해 여성스럽고 귀여운 무드 연출
- 포켓에 기모안감을 사용하여 보온성 강화
- 후드와 소매에 비조를 적용시켜 완성도를 높임
- 자체적으로 개발한 단추를 사용과 토글 디테일에 바텍 공정을 추가하여 내구성 개선
- 내부에 안감을 넣어 보온성을 높여주었고, 배색 원단으로 디자인 포인트 효과

º원단
겉감 - WOOL 90% NYLON 10% / 경,위사 컬러를 다르게 사용한 헤링본 조직이 특징입니다. 표면의 기모를 완전히 제거하지 않고 마무리하는 밀드가공으로 따뜻하고 포근한 느낌을 연출해주는 소재입니다.
안감 - POLYESTER 100% / 광택감과 터치감이 우수하며, 밀도가 높아 구김이 적은 소재입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 51, 가슴 : 58.5, 화장 : 55.5, 소매통 : 23
WM - 총장 : 53, 가슴 : 61, 화장 : 57, 소매통 : 24

RELATED PRODUCTS

º디자인
은은한 헤링본 울 원단을 사용하였고, 여유있는 핏감과 적당히 숏한 기장감으로 디자인하여 웨어러블하게 스타일링이 가능한 우먼 숏 더플 코트
- 기존의 클래식한 더플 코트를 숏 기장으로 재해석해 여성스럽고 귀여운 무드 연출
- 포켓에 기모안감을 사용하여 보온성 강화
- 후드와 소매에 비조를 적용시켜 완성도를 높임
- 자체적으로 개발한 단추를 사용과 토글 디테일에 바텍 공정을 추가하여 내구성 개선
- 내부에 안감을 넣어 보온성을 높여주었고, 배색 원단으로 디자인 포인트 효과

º원단
겉감 - WOOL 90% NYLON 10% / 경,위사 컬러를 다르게 사용한 헤링본 조직이 특징입니다. 표면의 기모를 완전히 제거하지 않고 마무리하는 밀드가공으로 따뜻하고 포근한 느낌을 연출해주는 소재입니다.
안감 - POLYESTER 100% / 광택감과 터치감이 우수하며, 밀도가 높아 구김이 적은 소재입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 51, 가슴 : 58.5, 화장 : 55.5, 소매통 : 23
WM - 총장 : 53, 가슴 : 61, 화장 : 57, 소매통 : 24
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 5시 / 1551-6613
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
우먼 숏 더플 코트 네이비 수량증가 수량감소 269000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다