OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 RDS 씨빅 후디 숏 푸퍼 그레이
판매가 219,000원
할인판매가 153,300원 (30% OFF)
자체상품코드 CO2304DP03GR
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
가볍고 활용도가 높은 아이템으로 방풍 효과와 보온성이 좋으며 내구성이 높은, 단품으로도 유용한 프리미엄 RDS 씨빅 다운 후디 숏 푸퍼(숏패딩)
- 블루사인 인증 소재인 프라우덴 다운을 사용하여 친환경 가치 소재 사용으로 지속 사용 가능
- 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용 개선
- YKK 지퍼를 사용하여 견고하고 가벼움
- 포켓 지퍼를 사용하여 수납력 강화
- 후디 스트링을 활용하여 다양한 연출 가능
- 커버낫 시그니처 다운 라벨 적용
- 다운백 2겹을 사용하여 다운 삼출 현상 최소화

º원단
겉감 - Nylon 100%
안감 - Nylon 100%
충전재 - Duck down 80/20

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 65, 가슴 : 61, 어깨 : 50, 소매 : 62
M - 총장 : 67, 가슴 : 63.5, 어깨 : 51.5, 소매 : 63
L - 총장 : 69, 가슴 : 66, 어깨 : 53, 소매 : 64
XL - 총장 : 71, 가슴 : 68.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 65.5
XXL - 총장 : 72, 가슴 : 71, 어깨 : 56, 소매 : 66.5
상품 출시일 : 2023-10-16

RELATED PRODUCTS

º디자인
가볍고 활용도가 높은 아이템으로 방풍 효과와 보온성이 좋으며 내구성이 높은, 단품으로도 유용한 프리미엄 RDS 씨빅 다운 후디 숏 푸퍼(숏패딩)
- 블루사인 인증 소재인 프라우덴 다운을 사용하여 친환경 가치 소재 사용으로 지속 사용 가능
- 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용 개선
- YKK 지퍼를 사용하여 견고하고 가벼움
- 포켓 지퍼를 사용하여 수납력 강화
- 후디 스트링을 활용하여 다양한 연출 가능
- 커버낫 시그니처 다운 라벨 적용
- 다운백 2겹을 사용하여 다운 삼출 현상 최소화

º원단
겉감 - Nylon 100%
안감 - Nylon 100%
충전재 - Duck down 80/20

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 65, 가슴 : 61, 어깨 : 50, 소매 : 62
M - 총장 : 67, 가슴 : 63.5, 어깨 : 51.5, 소매 : 63
L - 총장 : 69, 가슴 : 66, 어깨 : 53, 소매 : 64
XL - 총장 : 71, 가슴 : 68.5, 어깨 : 54.5, 소매 : 65.5
XXL - 총장 : 72, 가슴 : 71, 어깨 : 56, 소매 : 66.5
상품 출시일 : 2023-10-16
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
RDS 씨빅 후디 숏 푸퍼 그레이 수량증가 수량감소 219000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다