OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 [COVERNAT X WRANGLER] 오리지널 데님 자켓 인디고 로우
판매가 179,000원
할인판매가 125,300원 (30% OFF)
자체상품코드 WR2303IJ20IR
원산지 중국
상품간략설명 º디자인
빈티지한 컬러감이 돋보이며 포켓의 랭글러 오리지널리티 W 스티치와 커버낫X랭글러 포인트 라벨이 포인트인 오리지널 데님 자켓
- 앞 중심의 턱과 평평한 리벳
- 포켓의 콜라보 포인트 라벨 및 랭글러 오리지널리티 W 스티치로 포인트
- 블루벨 단추와 스냅을 사용하여 소지품 수납에 용이
- 여유로운 어깨 사이즈로 제작하여 편안한 착용감 제공
- 등판 하단 비조를 사용하여 다양한 실루엣 연출 가능
- 브로큰 트윌 원단을 사용하여 적은 뒤틀림
- 워싱으로 빈티지한 원단 표현했으며, 유연제 처리를 통해 부드러운 착용감 제공

º원단
겉감 : Broken twill denim (Cotton 100%)

ºSIZE(CM)
M : 총장 : 62.5, 어깨 : 49.5, 가슴 : 54.5, 밑단 : 51.5, 소매 : 60.5
L : 총장 : 64, 어깨 : 51.5, 가슴 : 57, 밑단 : 54, 소매 : 62
XL : 총장 : 65.5, 어깨 : 53.5, 가슴 : 59.5, 밑단 : 56.5, 소매 : 63.5
º디자인
빈티지한 컬러감이 돋보이며 포켓의 랭글러 오리지널리티 W 스티치와 커버낫X랭글러 포인트 라벨이 포인트인 오리지널 데님 자켓
- 앞 중심의 턱과 평평한 리벳
- 포켓의 콜라보 포인트 라벨 및 랭글러 오리지널리티 W 스티치로 포인트
- 블루벨 단추와 스냅을 사용하여 소지품 수납에 용이
- 여유로운 어깨 사이즈로 제작하여 편안한 착용감 제공
- 등판 하단 비조를 사용하여 다양한 실루엣 연출 가능
- 브로큰 트윌 원단을 사용하여 적은 뒤틀림
- 워싱으로 빈티지한 원단 표현했으며, 유연제 처리를 통해 부드러운 착용감 제공

º원단
겉감 : Broken twill denim (Cotton 100%)

ºSIZE(CM)
M : 총장 : 62.5, 어깨 : 49.5, 가슴 : 54.5, 밑단 : 51.5, 소매 : 60.5
L : 총장 : 64, 어깨 : 51.5, 가슴 : 57, 밑단 : 54, 소매 : 62
XL : 총장 : 65.5, 어깨 : 53.5, 가슴 : 59.5, 밑단 : 56.5, 소매 : 63.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

  • [COVERNAT X WRANGLER] 카라 스터드 데님 셔츠 인디고 로우

    129,000원

    90,300원

  • [COVERNAT X WRANGLER] 오리지널 레직기 데님 팬츠 인디고 로우

    119,000원

    83,300원

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[COVERNAT X WRANGLER] 오리지널 데님 자켓 인디고 로우 수량증가 수량감소 179000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다