OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 RDS 커버라이트 카라리스 다운 아이보리
판매가 129,000원
할인판매가 90,300원 (30% OFF)
자체상품코드 CO2304DP20IV
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
경량 원단을 사용하여 가벼우며 활동성에도 용이한 아이템으로, 단품으로도 유용하며 레이어드 스타일링에도 적합한 RDS 커버라이트 카라리스 다운
- 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 편리한 사용 가능
- YKK 지퍼를 사용하여 견고하고 가벼움
- 가슴 어센틱 로고 자수 적용
- 이중 포켓을 사용하여 수납력과 디자인의 완성도를 높임
- 포켓 플라켓에 스냅 적용을 통한 수납력 강화
- 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용
- 하단에 스트링 디테일을 적용하여 다양한 실루엣으로 연출이 가능
- 다운백 2겹 사용을 통한 다운 삼출 현상 최소화

º원단
겉감 - Nylon 100%
콤보안감 - Nylon 100%
충전재 - Duck down 8020
NYLON FD 420T TAF WS PD WR (FS1221-CVN01)
가벼우면서 내구성이 뛰어나며, 터치감도 부드러워서 편안한 착용감을 제공합니다.
높은 원사 갯수(420T)로 구성되어 있어 튼튼하면서도 부드러운 텍스처를 제공합니다.
WR 처리로 인해 비나 습기로부터 보호되며, 일시적인 비에 대한 방수 기능을 제공합니다.
가벼운 (크리즈)WS 주름가공으로 일반적으로 시각적인 텍스처와 장식적인 요소를 추가했습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 64, 가슴 : 59, 어깨 : 52, 소매 : 59
M - 총장 : 66, 가슴 : 61.5, 어깨 : 53.5, 소매 : 60
L - 총장 : 68, 가슴 : 64, 어깨 : 55, 소매 : 61
XL - 총장 : 70, 가슴 : 66.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 62
XXL - 총장 : 71, 가슴 : 69, 어깨 : 58, 소매 : 63
º디자인
경량 원단을 사용하여 가벼우며 활동성에도 용이한 아이템으로, 단품으로도 유용하며 레이어드 스타일링에도 적합한 RDS 커버라이트 카라리스 다운
- 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 편리한 사용 가능
- YKK 지퍼를 사용하여 견고하고 가벼움
- 가슴 어센틱 로고 자수 적용
- 이중 포켓을 사용하여 수납력과 디자인의 완성도를 높임
- 포켓 플라켓에 스냅 적용을 통한 수납력 강화
- 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용
- 하단에 스트링 디테일을 적용하여 다양한 실루엣으로 연출이 가능
- 다운백 2겹 사용을 통한 다운 삼출 현상 최소화

º원단
겉감 - Nylon 100%
콤보안감 - Nylon 100%
충전재 - Duck down 8020
NYLON FD 420T TAF WS PD WR (FS1221-CVN01)
가벼우면서 내구성이 뛰어나며, 터치감도 부드러워서 편안한 착용감을 제공합니다.
높은 원사 갯수(420T)로 구성되어 있어 튼튼하면서도 부드러운 텍스처를 제공합니다.
WR 처리로 인해 비나 습기로부터 보호되며, 일시적인 비에 대한 방수 기능을 제공합니다.
가벼운 (크리즈)WS 주름가공으로 일반적으로 시각적인 텍스처와 장식적인 요소를 추가했습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 64, 가슴 : 59, 어깨 : 52, 소매 : 59
M - 총장 : 66, 가슴 : 61.5, 어깨 : 53.5, 소매 : 60
L - 총장 : 68, 가슴 : 64, 어깨 : 55, 소매 : 61
XL - 총장 : 70, 가슴 : 66.5, 어깨 : 56.5, 소매 : 62
XXL - 총장 : 71, 가슴 : 69, 어깨 : 58, 소매 : 63
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
RDS 커버라이트 카라리스 다운 아이보리 수량증가 수량감소 129000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다