OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 플리스 집업 자켓 라벤더
판매가 85,000원
할인판매가 59,500원 (30% OFF)
자체상품코드 CO2303JK15LV
원산지 인도네시아
상품간략설명 º디자인
실내외 활동과 다양한 스타일에 코디하기 쉬운 라이프 스타일 아이템. 단품으로도 유용하며, 레이어드 스타일링에 적합한 플리스 집업 자켓
- 헤링폰 테이프로 행거 루프 디테일을 주어 편리한 사용 가능
- YKK 코일 지퍼 & 지퍼 풀러 사용을 통한 내구성 및 편의성 강화
- 컬러 톤에 맞춰 디벨롭한 로고 자수 와펜과 C 로고 자수
- 활동성과 보온성을 고려한 소매 접밴드 디테일 적용
- 견뢰도가 높은 선그립 사용을 통한 소지품 이탈 방지

º원단
Polyester 100% / 안티-필링 플리스 소재를 사용하여 기존 소재 대비 필링(보풀) 현상을 개선하였습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 61, 어깨 : 56, 소매 : 56
M - 총장 : 68, 가슴 : 63.5, 어깨 : 57.5, 소매 : 57
L - 총장 : 70, 가슴 : 66, 어깨 : 59, 소매 : 58
XL - 총장 : 72, 가슴 : 68.5, 어깨 : 60.5, 소매 : 59
º디자인
실내외 활동과 다양한 스타일에 코디하기 쉬운 라이프 스타일 아이템. 단품으로도 유용하며, 레이어드 스타일링에 적합한 플리스 집업 자켓
- 헤링폰 테이프로 행거 루프 디테일을 주어 편리한 사용 가능
- YKK 코일 지퍼 & 지퍼 풀러 사용을 통한 내구성 및 편의성 강화
- 컬러 톤에 맞춰 디벨롭한 로고 자수 와펜과 C 로고 자수
- 활동성과 보온성을 고려한 소매 접밴드 디테일 적용
- 견뢰도가 높은 선그립 사용을 통한 소지품 이탈 방지

º원단
Polyester 100% / 안티-필링 플리스 소재를 사용하여 기존 소재 대비 필링(보풀) 현상을 개선하였습니다.

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 61, 어깨 : 56, 소매 : 56
M - 총장 : 68, 가슴 : 63.5, 어깨 : 57.5, 소매 : 57
L - 총장 : 70, 가슴 : 66, 어깨 : 59, 소매 : 58
XL - 총장 : 72, 가슴 : 68.5, 어깨 : 60.5, 소매 : 59
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 10개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
플리스 집업 자켓 라벤더 수량증가 수량감소 85000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다