OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 우먼 윈드브레이커 쇼츠 라벤더
판매가 59,000원
할인판매가 35,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2302SO72LV
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
우먼 라인 대표 심볼 로고인 클로버하트 로고 자수로 포인트를 준 우먼 윈드브레이커 쇼츠.
- 허리 엘라스틱 밴드 및 스트링 내장을 통한 편리한 사이즈 조절이 가능합니다.
- 안감 메쉬 원단을 적용하여 쾌적하고 편안한 착용감을 제공합니다.
- 밑단 트임 적용을 통한 디자인 포인트를 주며, 활동성을 높였습니다.

º원단
겉감 - NYLON 100% / 70데니어 원사를 사용하여 고급스러운 핸드 필 구사하며 흐늘거림이 적고 볼륨감 좋아 고급스러운 느낌을 주는 원단입니다.
ATY 사를 사용하여 면 원단과 같은 천연섬유의 터치감 구현 및 내구성이 좋고 인열, 인장 강도가 우수합니다.
발수가공으로 생활 방수에 탁월하고 빠른 건조로 쾌적함을 줍니다. (TASLAN 240T, WR 가공)
안감 - POLYESTER 100% / 통기성이 높아 착용 시 땀 배출에 효과적이며 피부 표면에 닿아도 부드러운 터치감이 특징입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 48, 허리 : 34, 허벅지 : 34, 밑위 : 34.5, 밑단 : 35.5
WM - 총장 : 49, 허리 : 36.5, 허벅지 : 35.3, 밑위 : 35.5, 밑단 : 36.8
º디자인
우먼 라인 대표 심볼 로고인 클로버하트 로고 자수로 포인트를 준 우먼 윈드브레이커 쇼츠.
- 허리 엘라스틱 밴드 및 스트링 내장을 통한 편리한 사이즈 조절이 가능합니다.
- 안감 메쉬 원단을 적용하여 쾌적하고 편안한 착용감을 제공합니다.
- 밑단 트임 적용을 통한 디자인 포인트를 주며, 활동성을 높였습니다.

º원단
겉감 - NYLON 100% / 70데니어 원사를 사용하여 고급스러운 핸드 필 구사하며 흐늘거림이 적고 볼륨감 좋아 고급스러운 느낌을 주는 원단입니다.
ATY 사를 사용하여 면 원단과 같은 천연섬유의 터치감 구현 및 내구성이 좋고 인열, 인장 강도가 우수합니다.
발수가공으로 생활 방수에 탁월하고 빠른 건조로 쾌적함을 줍니다. (TASLAN 240T, WR 가공)
안감 - POLYESTER 100% / 통기성이 높아 착용 시 땀 배출에 효과적이며 피부 표면에 닿아도 부드러운 터치감이 특징입니다.

ºSIZE(CM)
WS - 총장 : 48, 허리 : 34, 허벅지 : 34, 밑위 : 34.5, 밑단 : 35.5
WM - 총장 : 49, 허리 : 36.5, 허벅지 : 35.3, 밑위 : 35.5, 밑단 : 36.8
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

  • 우먼 윈드브레이커 점퍼 라벤더

    139,000원

    97,300원

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
우먼 윈드브레이커 쇼츠 라벤더 수량증가 수량감소 59000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다