OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 RDS 울버린 N2B 다운 파카 올리브
판매가 269,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 161,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2204DP06OL
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
오리지널 N2B 파카를 모티브로 커버낫의 스타일로 재해석한 아이템이며, 높은 보온성을 자랑하는 RDS 울버린 N2B 다운 파카.
-비슬론 2WAY 지퍼 / 비슬론 2WAY 지퍼를 사용하여 편의성을 높였습니다.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-탈부착 에코 퍼 / 오리지널 라쿤 퍼의 형태와 터치감을 구현한 에코 퍼로 보온성을 높였으며, 다양한 스타일링이 가능합니다.
-툴 포켓 / N2B 파카의 툴 포켓을 재해석해 디자인의 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 사용이 편리한 스프링 타입 스냅을 사용하여 소지품의 이탈을 방지하였습니다.
-레더 패치 / 레더 패치를 사용하여 견뢰도와 완성도를 높였습니다.
-다운 라벨 / 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.

º원단
겉감 - Polyester 100% / PTC 원사 및 폴리 방적사 사용으로 내구성이 튼튼하며 폴리 원사 사용으로 빠른 건조와 생활 방수가 특징입니다. BACK PU 코팅으로 다운 삼출을 보완했습니다.
안감 - Polyester 100% / 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재- 덕 다운 80/20(L 기준 305G)
RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 71, 어깨 : 59, 소매 : 64.5
M - 총장 : 68, 가슴 : 73.5, 어깨 : 60.5, 소매 : 65.5
L - 총장 : 70, 가슴 : 76, 어깨 : 62, 소매 : 66.5
XL - 총장 : 72, 가슴 : 78.5, 어깨 : 63.5, 소매 : 67.5

RELATED PRODUCTS

º디자인
오리지널 N2B 파카를 모티브로 커버낫의 스타일로 재해석한 아이템이며, 높은 보온성을 자랑하는 RDS 울버린 N2B 다운 파카.
-비슬론 2WAY 지퍼 / 비슬론 2WAY 지퍼를 사용하여 편의성을 높였습니다.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-탈부착 에코 퍼 / 오리지널 라쿤 퍼의 형태와 터치감을 구현한 에코 퍼로 보온성을 높였으며, 다양한 스타일링이 가능합니다.
-툴 포켓 / N2B 파카의 툴 포켓을 재해석해 디자인의 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 사용이 편리한 스프링 타입 스냅을 사용하여 소지품의 이탈을 방지하였습니다.
-레더 패치 / 레더 패치를 사용하여 견뢰도와 완성도를 높였습니다.
-다운 라벨 / 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.

º원단
겉감 - Polyester 100% / PTC 원사 및 폴리 방적사 사용으로 내구성이 튼튼하며 폴리 원사 사용으로 빠른 건조와 생활 방수가 특징입니다. BACK PU 코팅으로 다운 삼출을 보완했습니다.
안감 - Polyester 100% / 가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여, 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재- 덕 다운 80/20(L 기준 305G)
RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 66, 가슴 : 71, 어깨 : 59, 소매 : 64.5
M - 총장 : 68, 가슴 : 73.5, 어깨 : 60.5, 소매 : 65.5
L - 총장 : 70, 가슴 : 76, 어깨 : 62, 소매 : 66.5
XL - 총장 : 72, 가슴 : 78.5, 어깨 : 63.5, 소매 : 67.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
RDS 울버린 N2B 다운 파카 올리브 수량증가 수량감소 269000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다