OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 RDS 마운틴 미드 푸퍼 블랙
판매가 269,000원
할인판매가 161,400원 (40% OFF)
자체상품코드 CO2204DP15BK
원산지 베트남
상품간략설명 º디자인
마운틴 파카를 모티브로 한 아이템이며, 현대적인 디테일과 실루엣을 적용시켜 완성도를 높인 RDS 마운틴 미드 푸퍼.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-로고 디테일 / 가슴에 어센틱 로고 자수를 사용하여 완성도를 높였습니다.
-이중 포켓 / 이중 포켓을 사용하여 수납력과 디자인의 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 포켓 플라켓에 히든 스냅을 사용하여 소지품의 이탈을 방지하였습니다.
-소매 디테일 / 이너 커프스를 사용하여 보온성과 활동성을 높였습니다.
-포인트 라벨 / 커버낫 포인트 직조 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-다운 라벨 / 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-허리 스트링 디테일 / 허리에 스트링 디테일을 적용하여 다양한 실루엣으로 연출이 가능합니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.

º원단
겉감 - Nylon 100%
고밀도 원단에 와샤 가공을 통하여 가볍고 방풍 효과가 좋은 소재입니다.
안감 - Polyester 100%
가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재 - 덕 다운 80/20
다운 중량(L 기준) : 450 G
RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 73, 가슴 : 64.5, 어깨 : 52.5, 소매 : 60.5
M - 총장 : 75, 가슴 : 67, 어깨 : 54, 소매 : 61.5
L - 총장 : 77, 가슴 : 69.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 62.5
XL - 총장 : 79, 가슴 : 72, 어깨 : 57, 소매 : 63.5
XXL - 총장 : 80, 가슴 : 74.5, 어깨 : 58.5, 소매 : 64.5

RELATED PRODUCTS

º디자인
마운틴 파카를 모티브로 한 아이템이며, 현대적인 디테일과 실루엣을 적용시켜 완성도를 높인 RDS 마운틴 미드 푸퍼.
-지퍼 풀러 / 커버낫 개발 지퍼 풀러를 사용하여 지퍼 사용이 편리하며 완성도를 높였습니다.
-로고 디테일 / 가슴에 어센틱 로고 자수를 사용하여 완성도를 높였습니다.
-이중 포켓 / 이중 포켓을 사용하여 수납력과 디자인의 완성도를 높였습니다.
-포켓 디테일 / 포켓 플라켓에 히든 스냅을 사용하여 소지품의 이탈을 방지하였습니다.
-소매 디테일 / 이너 커프스를 사용하여 보온성과 활동성을 높였습니다.
-포인트 라벨 / 커버낫 포인트 직조 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-다운 라벨 / 커버낫 시그니처 다운 라벨을 사용하여 완성도를 높였습니다.
-허리 스트링 디테일 / 허리에 스트링 디테일을 적용하여 다양한 실루엣으로 연출이 가능합니다.
-엘라 스트링 스토퍼 / 엘라 스트링과 스토퍼 디테일로 두 가지 실루엣으로 연출이 가능합니다.

º원단
겉감 - Nylon 100%
고밀도 원단에 와샤 가공을 통하여 가볍고 방풍 효과가 좋은 소재입니다.
안감 - Polyester 100%
가볍고 부드러운 터치감이 특징이며, 대전방지가공을 하여 착용 시 정전기를 보완한 소재입니다.
충전재 - 덕 다운 80/20
다운 중량(L 기준) : 450 G
RDS 다운 사용

ºSIZE(CM)
S - 총장 : 73, 가슴 : 64.5, 어깨 : 52.5, 소매 : 60.5
M - 총장 : 75, 가슴 : 67, 어깨 : 54, 소매 : 61.5
L - 총장 : 77, 가슴 : 69.5, 어깨 : 55.5, 소매 : 62.5
XL - 총장 : 79, 가슴 : 72, 어깨 : 57, 소매 : 63.5
XXL - 총장 : 80, 가슴 : 74.5, 어깨 : 58.5, 소매 : 64.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
RDS 마운틴 미드 푸퍼 블랙 수량증가 수량감소 269000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

박****
2023-12-02 20:01:41
임****
2023-08-17 21:43:59
  1. 1