OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×


기본 정보
상품명 스트라이프 컬리지 아치 버킷 햇 블루
판매가 45,000원 재입고 알림 SMS
할인판매가 22,500원 (50% OFF)
자체상품코드 CO2202CA02BL
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
커버낫의 컬리지 아치 로고와 레터링 컬러 포인트로 트렌디하게 연출이 가능한 스트라이프 컬리지 아치 버킷 햇.
-커버낫 로고 각인 버클을 적용하여 고급스러움을 더했습니다.
-돔 형태의 버킷 햇으로 햇빛을 차단하며 트렌디하게 연출할 수 있습니다.
-땀받이 안 쪽에 사이즈 조절 스트랩이 있어 머리에 꼭 맞게 착용할 수 있습니다.
-스트라이프 면 원단을 사용하여 가볍고 시원하게 사용 가능합니다.

º원단
Cotton 100% / 땀 흡수가 빠르며, 부드러운 터치감으로 착용감이 좋습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 챙길이 : 5.7, 모자 깊이 : 16.5
º디자인
커버낫의 컬리지 아치 로고와 레터링 컬러 포인트로 트렌디하게 연출이 가능한 스트라이프 컬리지 아치 버킷 햇.
-커버낫 로고 각인 버클을 적용하여 고급스러움을 더했습니다.
-돔 형태의 버킷 햇으로 햇빛을 차단하며 트렌디하게 연출할 수 있습니다.
-땀받이 안 쪽에 사이즈 조절 스트랩이 있어 머리에 꼭 맞게 착용할 수 있습니다.
-스트라이프 면 원단을 사용하여 가볍고 시원하게 사용 가능합니다.

º원단
Cotton 100% / 땀 흡수가 빠르며, 부드러운 터치감으로 착용감이 좋습니다.

ºSIZE(CM)
FREE - 챙길이 : 5.7, 모자 깊이 : 16.5
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
스트라이프 컬리지 아치 버킷 햇 블루 수량증가 수량감소 45000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


게시물이 없습니다