OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 튜보 슬라이드 그레이
판매가 49,000원
할인판매가 34,300원 30%
  • 기간할인
자체상품코드 CO0000SE02GR
원산지 국내
상품간략설명 º디자인
- 물위에 떠있는 튜브의 편안함에서 영감을 받아 디자인된 리커버리 쿠션 슬라이드입니다.
- 마이크로 파이버 소재로 연하고 부드러우며 발을 감싸는 부분에 스판 소재를 적용한 메쉬를 배치하였습니다.
- 남녀의 발모양이 다른걸 착안하여 발볼이 다르게 설계되어있는 밸런스 플러스 폼 풋 베드를 사용하여 편안한 안착감을 느낄 수 있습니다.
- 에보폼을 사용하여 복원력과 편안한 쿠셔닝을 가지고있으며, 개개인의 발의 곡선에 적응하여 관절의 부담을 최소화 시켜줍니다.

º소재
합성가죽 100%
폴리에스터 100%
EVA 100%

ºSIZE(CM)
230~280

RELATED PRODUCTS

º디자인
- 물위에 떠있는 튜브의 편안함에서 영감을 받아 디자인된 리커버리 쿠션 슬라이드입니다.
- 마이크로 파이버 소재로 연하고 부드러우며 발을 감싸는 부분에 스판 소재를 적용한 메쉬를 배치하였습니다.
- 남녀의 발모양이 다른걸 착안하여 발볼이 다르게 설계되어있는 밸런스 플러스 폼 풋 베드를 사용하여 편안한 안착감을 느낄 수 있습니다.
- 에보폼을 사용하여 복원력과 편안한 쿠셔닝을 가지고있으며, 개개인의 발의 곡선에 적응하여 관절의 부담을 최소화 시켜줍니다.

º소재
합성가죽 100%
폴리에스터 100%
EVA 100%

ºSIZE(CM)
230~280
[교환 및 환불규정]
-제품에 착용 흔적이 없는 상태에서 교환 및 환불이 가능합니다.
-상품 또는 상품 포장지가 훼손되었거나 택이 없을 경우 교환 및 환불이 불가합니다.
-2-PACK 등 묶음 상품의 부분(낱개) 교환 및 환불이 불가합니다.
-양말 속옷류 액세서리류는 교환 및 환불이 불가합니다.
-교환 및 반품을 위해 고객님께서 직접 제품을 물류지로 보내실 경우 추가 비용 발생할 수 있습니다.
-상품 입고 시 영업일 1-3일 정도 검수 기간이 소요되는 점 양해 부탁드립니다.

[온라인 고객센터]
평일 오전 9시 - 오후 6시 / 02-338-3316
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
사이즈

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
튜보 슬라이드 그레이 수량증가 수량감소 49000 (  1030)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

강****
2023-03-16 23:02:47
  1. 1