OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

COVERNAT 22FW 우먼스 라인 룩북 댓글 이벤트 (이벤트 종료)


COVERNAT 22FW Women's Line LOOKBOOK
커버낫의 22FW 우먼스 라인 룩북이 공개되었습니다.
22FW 우먼스 라인을 선보이기 위해 파리로 향한 커버낫 러버들의 여정을 소개합니다. 이국적인 거리와 랜드마크를 배경으로 가을 무드의 자연광을 담아 연출했습니다. 


하트 클로버 로고가 돋보이는 우먼스 라인의 다양한 제품들을 만나보세요.


하트 클로버 로고가 돋보이는 우먼스 라인의 제품들을 활용하여 FW 스타일링을 제안합니다. 


코트와 패딩을 비롯한 아우터, 하트 클로버 상의들을 중점으로 스타일링 하였으며, 여성 라인 하의들을 매치한 가을 겨울 룩을 연출했습니다. 


또한 하트 클로버 볼캡, 가방, 겨울 용품들을 활용한 룩을 만나보세요.
룩북 발행을 기념하여 감상평과 응원의 댓글을 남겨주시는 분들 중 추첨을 통해 세 분께 룩북 속 우먼스 라인 신상품을 선물로 드립니다.


희망하는 상품 번호를 선택 후 댓글로 남겨주시기 바랍니다.


감사합니다.

 - 기간 : 2022.10.04(화) - 2022.10.18(화)

- 발표 : 2022.10.24(월) 개별 연락1. 우먼 스몰 클로버 하트 맨투맨 아이보리 WM 사이즈 (1명)

2. 우먼 크롭 럭비 맨투맨 네이비 WS 사이즈 (1명)

3. 우먼 하프 집업 맨투맨 헤더 그레이 WM 사이즈 (1명)
[우먼스 라인 보러가기] • 작성자 김****

  작성일 2022-10-04 19:20:03

  평점

  스팸글 좋아요
 • 작성자 위****

  작성일 2022-10-04 20:23:49

  평점

  스팸글 일상에서 편하고 센스있게 입을 수있는 하나하나 모두 너무 이쁜 룩이네요
 • 작성자 황****

  작성일 2022-10-05 01:07:10

  평점

  스팸글 가을 느낌이 가득한 프랑스 현지 화보가 C-lover 와 사랑에 빠진게 분명합니다! 색감도 너무 좋고 분위기도 너무 좋습니다!
  2. 우먼 크롭 럭비 맨투맨 네이비 WS 사이즈 갖고 싶습니다! 감사합니다! 😍😍😍😍😍
 • 작성자 지****

  작성일 2022-10-07 10:09:02

  평점

  스팸글 우먼 룩북에 나온 상품들도 너무 예뻐요 ~~~!🥰🥰
  커버낫 여성 라인도 있다니 처음 알았네요 ㅎㅎㅎㅎ 좋은 이벤트 감사합니다!

  1. 우먼 스몰 클로버 하트 맨투맨 아이보리 WM 사이즈
 • 작성자 조****

  작성일 2022-10-08 15:51:15

  평점

  스팸글 3. 우먼 하프 집업 맨투맨 헤더 그레이
  일전에 이벤트 참여해서 조거 세트, 남자친구와 커플룩으로 잘 입었는데 이번에도 이벤트가 있다고 남자친구가 알려줘서 참여해보려고 합니다 🥹 커버낫 제품 직간접으로 들이다 보니 옷장에 하나둘 늘어가는데 하나하나 퀄리티 나쁜 옷 없고, 올이 나가거나 보풀이 일어나는 경우도 없어서 너무 잘 입고 있어요! 이번 F/W의 스몰 마킹 커버낫 심볼이 너무 앙증 맞은 것 같습니다. 이번에도 뽑아주신다면 저번처럼 공원 나들이 가서 사진 찍어보겠습니다 😊😊 꼭 뽑아주세요 🫡
 • 작성자 윤****

  작성일 2022-10-09 06:23:37

  평점

  스팸글 좋아요
 • 작성자 김****

  작성일 2022-10-11 02:20:03

  평점

  스팸글 2. 우먼 크롭 럭비 맨투맨 네이비

  이번 커버낫 22FW 우먼스 라인 정말 버릴 코디 하나없이 정말 다 예뻐요🥰
  색감,소재,디자인 디테일 어느것 하나 빠지는거 없어서 모두 장바구니에 담고싶어요.
  특히 이번 라인은 클로버하트 로고가 앙증맞은 포인트같아요😍 같이 코디한 아이템들도 너무 찰떡이에요.
  가을겨울 캐쥬얼 무드로 취향저격이라 룩북 그대로 코디해서 입고싶어요. 크롭한 느낌의 상의들이 많아서 저같은 키작녀들도 부담없이 예쁘게 코디할 수 있을거같아 더 마음에 듭니다
댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE

댓글 입력

이름

비밀번호

내용

/ byte

평점

* 왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.
(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.